Genom att skicka in formuläret,
sökanden accepterar användningen av uppgifterna vid handläggningen av en specialsimkortsansökan.