YLEISTÄ TIETOA

 • Tiedot annetaan sitä lukuvuotta koskevien tietojen mukaisesti, jota ilmoittautuminen koskee.
 • Opetukseen voivat ilmoittautua:
  • Suomeen muuttaneet tai Suomessa syntyneet maahanmuuttajataustaiset oppilaat
  • monikulttuuriset oppilaat, joiden vanhemmista toinen puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia
  • Suomeen ulkomailta adoptoidut lapset ylläpitääkseen jo oppimaansa kielitaitoa
  • suomalaiset paluumuuttajat, jotka ovat ulkomailla asuessaan jo oppineet kieltä
  • romanioppilaat romanin kielen opetukseen
  • saamenkieliset oppilaat saamen kielen opetukseen
 • Opetus pyritään järjestämään, jos samaan kieleen on ilmoittautunut vähintään viisi perusopetuksen oppilasta tai lukiokoulutuksen opiskelijaa. Esiopetuksen em. kohderyhmiin kuuluvat oppilaat voivat osallistua opetukseen, mikäli ryhmät perustetaan ja niissä on tilaa. Opetusryhmät toimivat kouluilla.
 • Romanikielen ja saamen kielen opetus pyritään järjestämään, jos opetukseen on ilmoittautunut vähintään kaksi oppilasta.
 • Opetusta annetaan kaksi tuntia viikossa muun opetuksen ulkopuolella.
 • Samassa opetusryhmässä voi olla monen koulun oppilaita usealta vuosiluokalta.
 • Opetukseen osallistuminen on oppilaalle vapaaehtoista, mutta opetuksen alettua oppilaan edellytetään osallistuvan siihen säännöllisesti.
 • Huoltaja vastaa siitä, että oppilas pääsee turvallisesti opetuspaikkaan (opetuspaikka voi olla muu kuin oppilaan oma koulu).
 • Huom! Ilmoittautuminen on voimassa peruskoulun loppuun saakka.