YLEISTÄ TIETOA

 • Opetukseen voivat ilmoittautua:
  • Suomeen muuttaneet tai Suomessa syntyneet maahanmuuttajataustaiset oppilaat
  • monikulttuuriset oppilaat, joiden vanhemmista toinen puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia
  • Suomeen ulkomailta adoptoidut lapset ylläpitääkseen jo oppimaansa kielitaitoa
  • suomalaiset paluumuuttajat, jotka ovat ulkomailla asuessaan jo oppineet kieltä
  • romanioppilaat romanin kielen opetukseen
  • saamenkieliset oppilaat saamen kielen opetukseen
 • Opetus pyritään järjestämään, jos samaan kieleen on ilmoittautunut vähintään kuusi perusopetuksen tai valmistavan opetuksen oppilasta. Saamen kielen ja romanikielen opetusta pyritään järjestämään, mikäli opetukseen ilmoittautuu vähintään kaksi oppilasta tai opiskelijaa esi- tai perusopetuksesta tai lukiokoulutuksesta. 
 • Esiopetuksen oppilaille järjestetään oman äidinkielen opetusta tai vieraan kielen ylläpito-opetusta muiden kuin saamen kielen ja romanikielen osalta ainoastaan omissa ryhmissään ja mikäli tietyn kielen opetukseen ilmoittautuu vähintään kuusi esiopetuksen oppilasta. Myös ensimmäisen luokan oppilaat voivat osallistua esiopetuksen ryhmiin.
 • Lukiokoulutuksen opiskelijoille järjestetään oman äidinkielen opetusta tai vieraan kielen ylläpito-opetusta ainoastaan saamen- ja romanikielessä.
 • Opetusta annetaan kaksi tuntia viikossa muun opetuksen ulkopuolella.
 • Samassa opetusryhmässä voi olla monen koulun oppilaita usealta vuosiluokalta.
 • Opetukseen osallistuminen on oppilaalle vapaaehtoista, mutta opetuksen alettua oppilaan edellytetään osallistuvan siihen säännöllisesti.
 • Huoltaja vastaa siitä, että oppilas pääsee turvallisesti opetuspaikkaan (opetuspaikka voi olla muu kuin oppilaan oma koulu).
 • Huom! Ilmoittautuminen on voimassa peruskoulun loppuun saakka.