Observera att morgonverksamheten alltid är heltidsverksamhet, även om barnet deltar i morgonverksamhet endast deltid så är kostnaden samma som för heltidsverksamhet.