Skolskjuts för barn i förskoleundervisning/grundläggande utbildning ordnas genom att betala ledsagarbidrag till vårdnadshavaren. Barn i förskole-/grundskoleålder som färdas och rör sig i trafiken gör det på vårdnadshavarens ansvar och ledsagade av vårdnadshavaren eller av vårdnadshavaren befullmäktigad vuxen. Ledsagarbidragets storlek fastställs i enlighet med prislistan för Kyrkslätts kommuns interna kollektivtrafik (HRT). Som understöd för ledsagande ersätts vårdnadshavaren för priset på en månadsbiljett för vuxen enligt prislistan för HRT:s interna trafik. Kvitton eller verifikat behövs inte lämnas in med blanketten.